Odpowiedzi

2009-12-17T16:47:19+01:00
Do prostej o równaniu 3x - 2y + 1 = 0 nie należy punkt
A (1,1) ponieważ nie spełnia równania 3x - 2y + 1 = 0 gdyż
3*1-2*1+1=0
3-2+1=0
2≠0
11 3 11
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T16:46:51+01:00
3x - 2y + 1 = 0
3x + 1 = 2y

y=3/2x+1/2

(1,1)
1=3/2*1+1/2
1=4/2
1≠2

punkt (1,1) nie należy do prostej y=3/2x+1/2

B (1,2)

2=3/2*1+1/2
2=2

punkt (1,2) należy do prostej y=3/2x+1/2

C (2, 7/2)
7/2=3/2*2+1/2
7/2=3+1/2
7/2=7/2

punkt (2, 7/2) należy do prostej y=3/2x+1/2

D (3,5)
5=3/2*3+1/2
5=9/2+1/2
5=5
punkt (3,5) należy do prostej y=3/2x+1/2


Prawidłowa odp. to A)
10 4 10