No to będzie tak:
I
dany jest trojkat prostokatny o bokach glugości A=5cb B=12cm C=13 cm.
a)wyznacz pole tego trojkata
b)wyznacz dlugość wysokosci opuszczonej na bok C tego trujkąta.

II
pole trujkąta wynosi 160 cm kwadratowych. podstawa ma dlugość 10cm.podaj dlugosc wysokosci opuszczonej na tą podstawe.

III
obwod prostokąta wynosi 24dm. dlgość jednego z bokow jest połowąą drugiego boku. oblicz pole tego prostokąta.

IV
oblicz pole powierzchni calkowitej prostopadloscianu o wymiarach 3m, 4m, 5m.

V
pole powierzchni bocznej sześcianu wyosi 400 cm kwadratowych. oblicz pole powierzchni calkowitej tego szescianu.


VI
oblicz wysokosc graniastoslupa ktorego pole podstawy wynosi 12,86 a objetosc 51,44 cm sześciennych. odpowiedź podaj w decymetrach.

przy wszystkich zadaniach prosze o obliczenia.

2

Odpowiedzi

2009-12-17T18:20:16+01:00
I.
a*h=c*H
5*12=13H
60=13H
H=60/13II.
P=a*h
160=10*h
h=16III.
Ob=24
Ob= ½x+ ½x+ 2x=24
3x=24
x=8

P=x*½x
P=8*4=32IV.
Pp=3*4=12
Ppb=4*5=20

Pc= 2Pp*4Ppb
Pc= 2*12+ 4*20= 80+24=104V.

4*a2=400 /:4
a2=100
a=10

Pp=a2=100

Pc=2*Pp+400
Pc=200+400=600
VI.

Pp=12,86cm2=0,1286dm2
V=51,44cm3=0,05144dm3

V=Pp*h
h=V/Pp
h=0,05144/0,1286= 0,4 dm


2009-12-17T23:53:09+01:00
1.
P=a*b
a=12cm
b=5cm
c=13cm
P=12cm*5cm=60cm2

2.
P=160cm2
a=10cm
h=?
h=P:a=160cm2:10cm=16cm

3.
Ob=24cm
a=1/2 b
Ob=2a+2b
24cm=2b+2*1/2b
24cm=3b //:3
b=8cm
a=1/2b
a=8cm:2=4cm
P=a*b=8cm*4cm=32cm2

4.
Pc=?
Pc=2*(a*b+a*c+b*c)
a=3m
b=4m
c=5m
Pc=2*(3m*4m+3m*5m+5m*4m)= 2*(12m2+15m2+20m2)=2*47m2=104m2

5.
Pb=400cm2
Pc=?
Pb=4a2
4a2=400cm2 //:4
a2=100cm2
a=10cm
Pc=6a2=6*(10cm)2=600cm2

6.
Pp=12,86cm2
V=51,44cm3
H=? [dm]
H=V:Pp=51,44cm3:12,86cm2=4cm=0,4dm