1) √2×√4½ =
2) √2⅔ x √⅔ =
3 ) √6,4× √ 10 =
4) ∛10 × ∛0,1 =

5) ∛2⅔ × ∛1¹/₉ =

∛2,7
6 ) ⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ =
∛100

7) ∛-9 × ∛3 =

∛128
8) ⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ =
∛-2

∛-0,5 × ∛4
9) ⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ =
∛16

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-12T18:01:15+02:00
1) √2×√4½ =√9=3
2) √2⅔ x √⅔ =√16/9=4/3
3 ) √6,4× √ 10 =√64=8
4) ∛10 × ∛0,1 =∛1=1

5) ∛2⅔ × ∛1¹/₉ =∛8/3×∛10/3=∛80/9=2∛10/9

∛2,7
6 ) ⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ = ∛0,027=0,3
∛100

7) ∛-9 × ∛3 =∛-27=-3

∛128
8) ⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ =∛-64=-4
∛-2

∛-0,5 × ∛4
9) ⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ =∛-2:∛16=∛-1/8=-½
∛16
2009-09-12T18:19:02+02:00
1) √2×√4½ =√9=3
2) √2⅔ x √⅔ =√16/9=4/3
3 ) √6,4× √ 10 =√64=8
4) ∛10 × ∛0,1 =∛1=1

5) ∛2⅔ × ∛1¹/₉ =∛8/3×∛10/3=∛80/9=2∛10/9

∛2,7
6 ) ⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ = ∛0,027=0,3
∛100

7) ∛-9 × ∛3 =∛-27=-3

∛128
8) ⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ =∛-64=-4
∛-2

∛-0,5 × ∛4
9) ⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ =∛-2:∛16=∛-1/8=-½
∛16