Odpowiedzi

2009-12-17T17:21:03+01:00
1.Jaka barwę przyjmuje oranż metylowy w roztworze kwasu solnego:
odp:czerwoną
2ile atomów tworzy cząsteczkę węglanu potasu?
a 7
b 6
c 4
d 2
odp:B
3.w jaki sposób rozdzielisz:
wodę z piaskiem: przez sitko
sól z pieprzem:przez wodę przesączyć
4.zaznacz grupę pierwiastków zawierających tylko niemetale:
A :azot tlen wodór
B:magnez wodór azot
C:żelazo cyna węgiel
D: chlor miedz rtęć
odp:A gdyż pozostałe są metalami
5.Z cynku glinu i żelaza wykonano sześciany.każdy z nich waży 50g.czy objętości tych sześcianów będą różne?swoją odpowiedż uzasadnij.
odp:gęstości beda różne bo każdy ma inną gęstość