1. trójkątną działekę zamieniono na kwadratową o takich samym polu . Nową działkę ogrodzono . Oblicz długość ogrodzenia . Do tego zadania jest rysunek rysunek ten to trójkąt w którym wysokość ma 88m a podstawa 99m .
2. kwadrat i trójkąt mają takie same pole . Bok bok kwadratu ma tę samą długość co jeden z boków trójkąta , a wysokość trójkąta poprowadzona na ten bok jest równa 12 . oblicz pole tego trójkąta .
3.w trójkącie prostokatnym równoramiennym długość przeciwprostokątnej jest równa 10 cm . Oblicz pole tego trójkąta .

proszę o szaybkie rozwiązanie zadań , ponieważ zadania mam na JUTRO , Z góry dziękuje :)

1

Odpowiedzi

2009-12-17T17:02:41+01:00
1. Trzeba obliczyć bok kwadratu

Pole trójkąta=pole kwadratu
½*h*a=a₁*a₁
½*88*99=a₁²
4356=a₁²
a₁=66

Ob=4*a₁
Ob=264

2.
Pole trójkąta=pole kwadratu
½*h*a=a*a
½*12*a=a*a
6a=a²
a²-6a=0
a(a-6)=0
a=0 ∨ a-6=0
a=0 ∨ a=6
Bok nie może mieć 0 więc wynosi 6.

Pole trójkąta=½*12*6=36 [j²]

3. w trójkącie prostokatnym równoramiennym długość przeciwprostokątnej jest równa 10 cm . Oblicz pole tego trójkąta

Liczymy krótki bok z pitagorasa
10²=a²+a²
100=2a²
50=a²
a=√50=5√2
Bok ten jest wysokością trójkąta i podstawą
Pole=½*h*a
P=½*5√2*5√2
P=25 cm²