Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T17:02:50+01:00
Masa roztworu [mr] =500g
Stężenie procentowe (Cp) =70%
Masa substancji (ms) =?

Wzór:
Cp=ms/mr * 100%
Przekształcając otrzymujemy :
ms= (Cp * mr) / 100 %
Podstwiamy dane:
ms = ( 70 % * 500 g) / 100% =35000g /100%
ms = 350 g.

Odp:.W 500 g. 70 % roztworu znajduje się 350 g etanolu.
2009-12-17T17:09:42+01:00
70% w: 100g r-ru - 70g subst - 30g rozp
500g x

x=70*500/100
x=350g

odp. w 500g 70% r-ru znajduje się 350g etanolu.
1 1 1