2. Ile g wody otrzymano w reakcji 1 grama wodoru z 1 gramem tlenu?
a. 2g
b. 1,125g
c. 1g
d. 9,89g

3. Ile gramów chlorowodoru powstanie w reakcji 4 gramów chloru z 20 gramami wodoru zgodnie z następującym równaniem?
Cl₂ + H₂ --> 2HCL
a. 18, 78g
b. 16g
c. 24g
d. 4,11g

4. Atom jodu różnie się od jonu I- tym że:
a. ma o jeden elektron więcej niż jon
b. ma o jeden elektron mniej niż jon
c. na zewnętrznej (walencyjnej) powłoce ma 7 elektronów, a jon ma ich 8
d. dwie z wymienionych odpowiedzi są poprawne
proszę o uzasadnienie zadań

1

Odpowiedzi

2011-09-03T00:08:08+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

2)------b. 1,125g
mH2=2u
mO2=32u
mH2O=18u
2H2 + O2---->2H2O
4g H2 ------32g O2
xg H2 ------1g O2
x = 0,125g H2 (H2 został użyty w nadmiarze)

32g O2 ------36g H2O
1g O2 ---------xg H2O
x = 1,125g H2O

3)-----d. 4,11g
mH2=2u
mCl2=71u
mHCl=36,5u
H2 + Cl2---->2HCl
2g H2 ------71g Cl2
xg H2 ------4g Cl2
x = 0,11g H2 (H2 został użyty w nadmiarze)

71g Cl2 ------73g HCl
4g Cl2 ---------xg HCl
x = 4,11g HCl

3) -----d.