W reakcji kwasu solnego z węglanem wapnia powstaje : chlorek wapnia ,
woda i tlenek węgla (IV). Oblicz ile :
a) moli cząsteczek wody
b)gramów chlorku wapnia
c)dm³tlenku węgla (IV) (warunki normalne) powstanie 5g węglanu wapnia z kwasem solnym uzytym w nadmiarze.

niech ktoś rozwiąze proszę
dziękuje z góry

2

Odpowiedzi

2009-12-17T19:52:46+01:00
5g
CaCO3 + HCl -> CaCl2 + H20 + CO2
100g

a) y mol H20, a w równaniu użyte jest 1 mol
y= 5g*1mol/100g
y= 0,05 mol H20
b)x gram CaCl2, a w równaniu użyte jest 111g(masa molowa CaCl2)
x=5g*111g/100g
x= 5,55g CaCl2
c)z dm3 CO2, a w równaniu użyte jest 22,4 dm3, bo to warunki normalne
z=5g*22,4dm3/100g
z=1,12dm3 CO2
2009-12-17T19:58:04+01:00
2 HCl + CaCO3 -> CaCl2 + H2O + CO2

m(CaCO3)=5g

a) moli cząsteczek wody:
M(CaCO3)=100g
n=5/100=0,05 mola CaCO3

1 mol CaCO3------> 1 molem H2O
100g CaCO3-------> 16 g H2O
5 g CaCO3---------> x g H2O
X=0,8 g H2O

1 mol H2O------> 16 g
x moli-----------> 0,8 g
x= 0,05 mola H2O

b) gramów chlorku wapnia:
1 mol CaCO3------> 1 mol CaCl2
100g CaCO3-------> 111 g CaCl2
5 g CaCO3---------> x g CaCl2
x= 5,55 g CaCl2

c)dm3 tlenku węgla (IV):
1 mol CaCO3------> 1 mol CO2
100g CaCO3-------> 46 g CO2
5 g CaCO3---------> x g CO2
x=2,3 g CO2

1mol CO2------> 46g CO2------>22,4 dm3 CO2
2,3g CO2-----> x dm3 CO2
x=1,12 dm3 CO2
1 5 1