Odpowiedzi

2009-12-18T23:00:48+01:00
A)Ułóż równania otrzymywania estrów:
A/mrówczan metylu-HCOOH + CH3OH --> HCOOCH3 + H2O
B/octan metylu- CH3COOH + CH3OH --> CH3COOCH3 + H2O
C/propionian metylu- C2H5COOH + CH3OH --> C2H5COOCH3 + H2O

b)podaj nazwy szeregu homologicznego kwasów karboksylowych.
kwas metanowy
kwas etanowy
kwas propanowy
kwas butanowy
kwas pentanowy
kwas heksanowy
kwas heptanowy
kwas oktanowy
kwas nonanowy
kwas dekanowy

c)Ułóż trzy równania spalania butanu C4H10.
2C4H10 + 13O2 --> 8CO2 + 10H2O
2C4H10+ 9O2 --> 8CO + 10H2O
2C4H10 + 5O2 --> 8C +10 H2O