Odpowiedzi

2009-12-17T20:37:28+01:00
Nie wiem czy oto chodz ale masz sama zobacz


STEREOTYPY to jedyna możliwość poznania
1.czynniki zewnętrzne
-wydarzenia historyczne dowodzące sprzeczności interesów najczęściej (teorie realnego konfliktu)
-teorie uczenia się (modyfikacja własnych doświadczeń, przejmowanie wiadomości z tzw. “drugiej ręki”)
-teorie tożsamości człowieka
2.schematy poznawcze
-specyficzne podejście do doświadczeń (selektywny proces postrzegania rzeczywistości)
-odpowiednie (selektywne) zachowanie
-działanie poprzez stereotypy - samospełniające się proroctwo

Nie można się pozbyć stereotypów, wyuczonych, pozostają w tożsamości człowieka, trzeba jednak zwracać uwagę na spaczenie poznawcze “fundowane nam” przez stereotypizację.

Nie jesteśmy w stanie przetwarzać wszystkich informacji, dlatego powierzchowność kontaktu sprzyja tworzeniu stereotypów (nie ma po co sie “wysilać” na coś bardziej oryginalnego). Dużą rolę w kształtowaniu sie stereotypów odgrywają mass media i rodzina. Stereotyp to wiedza na temat danego elementu rzaczywistości - mogą być neutralne, pozytywne lub negatywne.