Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T17:12:39+01:00
Ze względu na liczbę firm:
Monopol – jedna firma mająca decydujący wpływ na przebieg warunków rynkowych
Oligopol – od dwóch (duopol) do kilku (czasem przyjmuje się, że np. siedmiu) firm tej samej branży działających na rynku
O zbliżonym udziale w rynku – od piętnastu do dwudziestu firm, gdzie każda z nich jest na tyle silna, że utrzymuje się na rynku obok innych równie silnych firm konkurencyjnych.
Układ wolnej (pełnej) konkurencji – duża liczba firm o niewielkim udziale w rynku (około 1 – 2%), niemających większego wpływu na kształtowanie cen rynkowych, gdyż to rynek je kształtuje
ze względu na stopień substytucyjności (wprowadzony przez Philipa Kotlera):
W ramach marki produktu – firmy produkujące bardzo podobne produkty, różniące się jedynie nazwą, tzw. strategia półki sklepowej
W ramach kategorii produktu – bierze się tu szerszy zakres potrzeb, np. klient chce kupić coś słodkiego i dokonuje wyboru pomiędzy różnymi kategoriami typu: czekolada, baton, cukierek, itp.
W ramach formy – to jeszcze szerszy zakres, np. słodycze kontra inne produkty
Ogólna (generycompetation) - w ramach ograniczonego budżetu konsumentów
konkurencja sektorowa według Michaela Portera:
Bezpośrednia – firmy, które zaspokajają potrzeby w podobny sposób (oferując podobne produkty).
Ze strony substytutów – inne rodzajowo produkty mające zdolność zaspokajania tej samej potrzeby.
Potencjalna, tzw. nowe wejścia, czyli firmy, których nie ma dziś, ale mogą być jutro.
Nabywcy.
Dostawcy
1 5 1