Narysuj wykres funkcji f danej wzorem f(x)=5x-2. Oblicz miejsce zerowe tej funkcji. Podaj współrzędne przecięcia wykresu funkcji z osiami układu współrzędnych na płaszczyźnie.
Napisz równanie prostej równoległej do wykresu rozważanej funkcji.

1

Odpowiedzi

  • Rafe
  • Rozwiązujący
2009-12-19T19:49:18+01:00
Nie wiem, jak ci to tutaj narysować.