Odpowiedz na pytania po niemiecku w czasie przeszłym :
1.Wann bist du heute aufgestanden ? Kiedy dzisiaj wstałeś ?
2.Wer hat das Frühstück gemacht ? Kto zrobił śniadanie ?
3.Was hast du am Vormittag gemacht ? Co ty robiłeś przed południem ?
4.Wem hast du in die Schule geholfen? Komu pomagałeś w szkole?
5.Wie hast du deinen Eltern zu Hause geholfen? Jak ty pomagałeś rodzicom w domu?

2

Odpowiedzi

2009-12-17T17:51:19+01:00
Ich bin heute um 7 Uhr aufgestanden .
Marcin hat das Frühstück gemacht .
Ich habe am Vormittag die Bucher gelesen .
Ich habe in die Schule Monika geholfen .
Ich habe meinen Eltern zu Hause aufgeräumt .

2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
  • mtt
  • Początkujący
2009-12-17T22:00:11+01:00
1.Ich bin heute um 7 Uhr aufgestanden.
2.Meine Mutter hat das Frühstück gemacht
3.Am Vormittag war ich in der Schule.Ich habe gelesen.
4.In die Schule habe ich meinem Freund geholfen.
5.Zu Hause habe ich meiner Mutter geholfen.Ich habe aufgeraumt.(w w wyrazie aufgeraumt-ma być przegłos nad literą a)
11 4 11