Który z kwasów powoduje powstanie żółtych plam na powierzchni białego sera, ptasiego pióra i owczej wełny:
a) siarkowy (VI)
b)fosforowy(v)
c) azotowy (V)
d) węglowy?
Która z wymienionych cieszy ma odczyn kwasowy:
a) woda destylowana o pH = 7,
b) płyn do mycia naczyń o pH=9
c) woda wapienna o pH=12
d) płyn do usuwania kamienia i rdzy o pH = 3?

Wskaż nieprawdziwa informację o kwaśnych opadach;
a. powstaja w yniki przebiegu reakcji chemicznych niektorych tlenkow niemetali z woda
b. moga przyjac forme np. kwaśnego deszczu
c. maja pH >7
d. wywoluja zanieczyszczenie srodowiska i straty materialne

1

Odpowiedzi

2009-12-17T19:52:06+01:00