Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-17T17:19:19+01:00
Ek=1/2mv2
100J=1/2*2kg*v2
v2=100m2s2
v=10m/s
2009-12-17T17:21:25+01:00
Ek=m*V^2/2
po przekształceniu V=pierwiastek Ek*2/m
Ek=100
m=2kg
V=10
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T17:21:43+01:00
Ek = m × v² / 2
100J = 2 v² / 2
v² = 100
v = 10 m/s2