Podaj po jednym przykładzie oddziaływań pomiędzy sferami Ziem wymienionymi poniżej. (geografia klasa 1 gimnazjum)

a)Oddziaływanie atmosfery na hydrosferę.
b)Oddziaływanie atmosfery na biosferę.
c)Oddziaływanie litosfery na atmosferę.
d)Oddziaływanie hydrosfery na biosferę.

Odległość na mapie między Raczkami a Wieliczkami mierzona w linii prostej wynosi 2,8cm. oblicz skalę mapy, na której odległość między tymi miejscowościami wynosi 1,4cm.

Bardzo proszę o szybkie rozwiązania, POTRZEBNE NA JUTRO.!
z góry dziękuję ;*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T17:59:51+01:00
A)Żłobienie gleby,tworzenie rzek
b)Parowanie,falowanie wody
c)dzięki powietrzu istoty żywe mogą oddychać
d)W wyniku erupcji wulkanicznych wydzielają się do atmosfery olbrzymie ilości gazów i pyłów
e)dzięki wodzie istoty żywe mogą żyć

2,8:1,4=2
Skala to 1:2