Odpowiedzi

2014-11-15T01:07:00+01:00
1.Czasowniki dokonane są takie formy : -od których zazwyczaj  możemy utworzyć tylko im przysłówkowy uprzedni(napisać-napisawszy) -nie posiadają czasu teraźniejszego(napisać-nie da się utworzyć) -czynność, która nazywają skończyła się lub skończy się definitywnie(napisać, czyli zrobić do końca-w przeciwieństwie do pisać, czyli nie wiadomo czy jest zamiar skończenia) - które w czasie przyszłym odmieniają się bez słowa posiłkowego być(napisać-napiszę, napiszemy itd.),czyli cz. przyszły prosty Czasowniki niedokonane są to takie formy: -których czynność, która nazywają, nie wiadomo czy się kończy(pisać- można w nieskończoność lub można zacząć  i nie kończyć) -zazwyczaj nie można utworzyć im. przysłówkowego uprzedniego(pisać-nie da się utworzyć) -które odmieniają się we wszystkich czasach(pisać- piszę, pisałem, będę pisać) -które w czasie przyszłym odmieniają się  ze słowem posiłkowym być(pisać będę pisać, będziecie pisać itd),czyli cz. przyszły złożony
2.Strona czynna-orzeczenie czasownikowe, czasownik bez posiłkowego być ....---  strona bierna--orzeczenie imienne,czasownik być-łącznik+orzecznik
3.czasowniki przechodnie posiadają stronę bierna i czynna, czasowniki przechodnie-tylko czynna

1 5 1