Odpowiedzi

2009-12-17T17:31:34+01:00
B)
r=3/4m
Pole=πr²
Pole=π*(3/4)²
Pole=9/16π m²= 9/16*3,14= 1.766m²
bo π=~~3,14

d=2*r = 6/4m
Obw=πd
Obw=6/4*3,14 = 4,71m

d)
r=16/3cm
Pole=πr²
Pole=π*(16/3)²
Pole=3,14* 256/9cm²= 89,31cm²
d=32/3cm

Obw= π*32/3cm = ~~33,49cm
3 3 3
2009-12-17T17:35:26+01:00
Pole=πr²
Ob=2πr
b)
³/₄m=r
Pole=π(³/₄m)²=π⁹/₁₆πm²≈3,14*⁹/₁₆m²≈1,77m²
Ob=2πr
Ob=2π(³/₄m)=⁶/₄πm≈3,14*⁶/₄m=4,71m
d) 5 i 1/3 cm
r=5⅓cm
Pole=π(5⅓cm)²=π²⁵⁶/₉cm²≈3,14*²⁵⁶/₉cm²≈89,32cm²
Ob=2π(5⅓cm)=³²/₃πcm≈3,14*³²/₃cm≈33,49cm
2009-12-17T17:36:50+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
B) r = 3/4 m
d r = 5 i 1/3 cm

P= ? - pole koła
O = ? - obwód koła
a) r = 3/4 m
P = πr²
P = π*(¾m)²
P =(9/16)*π m²

O = 2*π*r
O= 2*π*(¾m)
O = 1,5*π m

d)
r = 5⅓ cm = 16/3 cm
P = π*r²
P = π*(16/3 cm)²
P = (256/9)*π cm²

O = 2*π*r
O = 2*π*(16/3) cm
O = (32/3)*π cm