Podczas spalania pierwiastków chemicznych w ........ powstają tlenki tych pierwiastków. W zależności od rodzaju użytego pierwiastka chemicznego, powstają tlenki ...... lub ...... niemetali. W reakcji chemicznej nazywanej reakcją ...... tlen i inny pierwiastek są........, a ......... to produkt reakcji chemicznej

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T17:41:50+01:00
Podczas spalania pierwiastków chemicznych w tlenie powstają tlenki tych pierwiastków. W zależności od rodzaju użytego pierwiastka chemicznego, powstają tlenki metali lub tlenki niemetali. W reakcji chemicznej nazywanej reakcją syntezy tlen i inny pierwiastek są substratami reakcji, a tlenek to produkt reakcji chemicznej.
6 4 6