Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T17:50:38+01:00
Nie wiem dokładnie o co ci chodzi ale czynniki na które oddziałują (ograniczająco) na organizmy dzielimy na

biotyczne i abiotyczne

czynniki biotyczne to inaczej czynniki środowiskowe np. światło gleba temperatura ciśnienie

te czynniki też się dzielą np
temperatura może dzielić organizmy na ciepłolubne i zimnolubne
światło może dzielić na organizmy sucholubne i cieniolubne

kążdy organizm czy ciepło czy zimnolubne ma szereg przystosowań które pomagają im żyć w danych warunkach np
organizmy zimnolubne mają grube futra


są jeszcze oddziaływania między organizmami i te dzielimy na
antagonistyczne takie które wyrządzają innym populacjom szkodę

nieantagonistyczne gdzie populacje nie wyrządzają sobie nawzajem szkód

czynniki antagonistyczne
konkurencja
drapieżnictwo
pasożytnictwo
czynniki nieantagonistyczne
mutualizm (organizmy nie mogą bez siebie żyć)
protokooperacja(współpraca organizmów(jest luźna i niekonieczna
komensalizm

mam nadzieje że jakoś pomogłam;)