Odpowiedzi

2016-05-18T09:21:21+02:00
Średnia arytmetyczna to iloraz sumy wszystkich pomiarów przez ilość pomiarów.
\dfrac{-12-13-8-4+0+5}{6}=\dfrac{-32}{6}=-\dfrac{16}{3}=-5.(3)^\circ C
---
Mediana
Porządkujemy pomiary niemalejąco
-13; -12; -8; -4; 0; 5
W przypadku parzystej liczby pomiarów mediana to średnia arytmetyczna dwóch środkowych.
\dfrac{-8-4}{2}=\dfrac{-12}{2}=-6^\circ C
1 5 1