Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T17:55:03+01:00
1l=(10cm)^3=1000cm^3
V=pi*r^2*h
h=20
1000=pi*r^2*h
r^2*pi=50
r=5√2π/π
Znając wzór na pole powierzchni całkowitej walca
Pc= 2pi*r*h+ 2pi*r^2 podstawiamy nasze pierwsze dane i otrzymujemy:
Pc=2π*5√2/π *20+ 2π*50/π
Pc=100(2√2π+1)
Biorąc sobie przybliżenie π=3,1415 szacujemy przybliżoną wartość pola i otrzymujemy Pc= 601

Takie same obliczenia wykonujemy dla h=25 i otrzymujemy, że pole powierzchi całkowitej to Pc=20( 5√10π+4). Znów podkładając przybliżoną wartość pi, szacujemy, że Pc=640

Wniosek: więcej blachy zużyjemy, biorąc h=25 cm.