1.Na igrzyskach olimpijskich w XIX i XX wieku 25 razy odbywał się konkurs w skoku o tyczce.Amerykanie wygrali 18 razy. Dwa razy mistrzami olimpijskimi byli Polacy ( t.Ślusarski w 1976r. i W.Kozakiewicz w 1980r.).
a) Jaki procent złotych medali olimpijskich w skoku o tyczce zdobyli Polacy?

b) Jaki procent mistrzów olimpijskich w skoku o tyczce spoza Stanów Zjednoczonych stanowili Polacy?


2. Aż 98% zasobów wody na ziemi stanowią wody słone. Słodkiej wody jest 98 mln km sześciennych,ale 70% wody słodkiej jest uwięzione w lodowcach Antarktydy.

a) Jaką objętość miałaby woda ze stopienia lodów Antarktydy?

b) Jaką objętość mają zasoby wody na Ziemi?
Pilnie potrzebne rozwiązanie!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-12T22:51:56+02:00
1. a) (2/25)×100%=8%

b) 25-18=7
(2/7)×100%≈29%

2. a) 70% × 98 mln km³ = 68,6 mln km³
b) 2% × x = 98 mln km³ |: 2%
x = 98 mln km³/0,02 = 4900 mln km³
1 4 1