Przetłumaczcie mi to an język polski prosze :)

Before the days of TV, computers, hi-fis and video games,
children usually played outside. Street games were very cammon then, and of course, very cheap. Most of the time, all you needed was a clear space, a piece of chalk and a bottle cap!
A very popular game was marbles. Marbles are small glass
balls, usually in a variety of colours. Children spent hours
playing marbles in the streets and were
very proud of their marble collection.
Another popular game, especially for girls, was
hopscotch. This is a hopping game. You play
on a 'board' which you draw on the street with
chalk. Stickball wasalso a favourite with children - all ypu
need is a broom handle, a rubber ball and a lot of energy! And
don't forget skully, one of the most popular games you use
bottle caps, or any other small object.
Want to try something new ? GHet your chalk, grab a bottle
cap and head for the streets !

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-17T21:20:53+01:00
Przed dniami TV, komputery, hi-fis i gry wideo, dzieci zazwyczaj bawiły się na podwórzu. Igrzyska uliczne były same .... wtedy, i oczywiście, bardzo tani. Większość czasu, wszystko, czego potrzebowałeś było wolną przestrzenią, kawałkiem kredy i kapslem! Bardzo popularna gra była marmurami. Marmury są kieliszeczkiem piłki, zazwyczaj w rozmaitych kolorach. Dzieci spędzały godziny na graniu w kulki w ulicach i były bardzo dumne z ich marmurowego kolekcjonowania. Inna popularna gra, specjalnie dla dziewczyn, był grą w klasy.To jest skacząca gra. Grasz dalej który rysujesz na ulicy z kredą. ulubieniec z dziećmi - wszystko potrzeba jest kijem od miotły, piłką gumową i dużo energii! I nie zapominać , jedna z najpopularniejszych gier używasz kapsli, albo jakikolwiek inny mały przedmiot. Chcieć próbować czegoś nowego? twoja kreda, złap kapsel i zmierzaj do ulic!
2009-12-17T22:11:25+01:00
Przed dzień telewizji, komputerów, Hi-Fi i gry wideo,
dzieci zwykle grał na zewnątrz. Gry Street były bardzo cammon wtedy, oczywiście, bardzo tanie. Większość czasu, wszystko co potrzebne było wolnej przestrzeni, kawałek
kredy i zakrętkę!
Bardzo popularna gra została kulki. Kulki są małe szklane
Piłki, zazwyczaj w różnych kolorach. Dzieci godzinami
gry kulki na ulice i były
bardzo dumni ze swojej kolekcji marmuru.
Inną popularną grę, zwłaszcza dziewczynek, była
klasy. To jest gra skacze. Grasz
na "pokładzie", które można wyciągnąć na ulicy
kredy. Wasalso Stickball ulubiona z dziećmi - wszystkie ypu
wystarczy miotła uchwyt, gumowe piłki i mnóstwo energii! I
nie zapomnij Skully, jeden z najbardziej popularnych gier korzystania
butelek, lub innych małych obiektów.
Chcesz spróbować czegoś nowego? GHet się kredą, złapał butelkę
WPR i wyruszamy na ulice! jusiaxdd Początkujący