Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T18:42:43+01:00
Więc tak:
Cechy Demokracji.
-władza należy do narodu, który sprawuje ją w sposób pośredni lub niepośredni
-naród sprawuje władzę za pomocą swych przedstawicieli
-obowiązuje zasada zachowania praw mniejszości narodowych
-zasada podziału o równowagi władzy
Władza podzielona na : *ustawodawczą *wykonawczą *sądowniczą
-ustrój państwa oparty na konstytucji
-obywatele cieszą się DUŻym zakresem PRAW i WOLNOŚI obywatelskich.

Cechy Autotaryzmu.
-władza jest w rękach jednej osoby lub grupy ludzi.
-charakteryzuje się brakiem sprecyzowanej ideologi, odwołuje się do idealnego świata
-założeniem jest sprawność aparatu władzy, zwłaszcza jego zdolność do ograniczenia możliwość działania opozycji, a z drugiej bierność społeczeństwa
-obywatele mają możliwość do organizowania się, ale opd warunkiem, że nie występuje przeciwko władzy
-parlament wykonuje drugorzędną rolę i podporządkowany jest władzy WYKONAWCZEJ
-funkcjonuje APARAT PRZYMUSU I TERRORU

Ja osobiście uważam, iż ustrój demokratyczny w Polsce jest (był) dużo lepszym niż ustrój autorytarny. Przedewszystkim obywatele cieszą się zakresem praw, które mimo wszystko funkcjonować muszą i wolnością każdego człowieka. Władza należy do ludzi, które społeczeństwo wybiera na wyborach.