Odpowiedzi

2009-12-17T18:05:06+01:00
DEMOKRACJA jest formą ustroju państwa w której obywatele sprawują rządy bezpośrednie lub za pośrednictwem wybranych przedstawicieli. Demokratyczny model ustroju państwa wywodzi się ze starożytnej Grecji. Każdy z obywateli mógł osobiście i bezpośrednio uczestniczyć w sprawowaniu władzy na forum zwołanego kilka razy w miesiącu zgromadzenia ludowego. Jego kompetencje były bardzo szerokie, miało władzę ustawodawczą, dokonywało wyboru organów władzy wykonawczej i sprawowała nad nimi kontrolę. Elementów demokracji można się doszukać również w organizacjach i zasadach funkcjonowania wspólnot wczesnochrześcijańskich. Wśród plemion dużą rolę odgrywał wiec czyli zebranie wszystkich dorosłych członków plemienia.. w czasie pokoju wiec orzekał o najważniejszych sprawach a na czas wojny swoje uprawnienia przekazywał w ręce naczelnika plemiennego.