Odpowiedzi

2009-09-12T23:45:24+02:00
Tak, Rzeczpospolita Polska ma suwerenność zewnętrzną. Oznacza to, że jest niezależna od innych państw.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-12T23:46:47+02:00
Suwerenność zewnętrzna, czyli niezależność od innych państw/narodów itp. W dzisiejszych czasach żaden kraj nie posiada pełnej suwerenności zewnętrznej. Wyzbywa się jej świadomie uczestnicząc w różnych organizacjach międzynarodowych, aby zyskiwać w ten sposób sojuszników lub określone profity. Polska n.p. będąc członkiem Unii Europejskiej musi osiadać prawodawstwo zgodne z jej dyrektywami. Będąc członkiem NATO musi prowadzić określoną politykę zagraniczną i militarną. Będąc członkiem ONZ musi n.p. się sugerować zaleceniami WHO, czy tez przestrzegać praw człowieka. Każda umowa międzynarodowa, którą podpisujemy ogranicza naszą suwerenność zewnętrzną. Ale z drugiej strony jakiś jej odsetek Polska posiada, gdyż zawsze może wystąpić z ONZ, Unii, czy też NATO, jednak w dzisiejszych czasach gospodarki światowe i polityka są tak ściśle połączone, że trzeba się wyrzec dużej cześci suwerenności zewnętrznej, aby państwo mogło egzystować.
2009-09-12T23:51:04+02:00
Suwerenność oznacza niezależność, moim zdaniem rzeczypospolita polska jest zależna od wielu państw co można zauważyć choćby na przykładzie dostaw gazu. Funkcjonowanie państwa i gospodarka jest zależna od stosunków z innymi państwami, Polska jest zależna od wielu państw i pod tym względem można uznać, że nie posiada suwerenności zewnętrznej.