Odpowiedzi

2009-12-17T19:12:53+01:00
Pobieranie i rozprowadzanie składników pokarmowych, gazów oddechowych, wymiana substancji między różnymi częściami ciała, a także konieczność pozbywania się produktów przemiany materii, wymaga istnienia specjalnych mechanizmów transportowych. Dzięki nim w komórkach organizmu istnieje możliwość prawidłowej przemiany materii. Sposób w jaki odbywa się transport, zależy od rodzaju transportowanej substancji, jego szybkość zaś uzależniona jest od takich czynników jak: rozmiary organizmu, intensywność metabolizmu, aktywność czy tryb życia. Substancje mogą być transportowane w stanie rozpuszczonym, np. aminokwasy, monosacharydy (u zwierząt) i disacharydy (u roślin), witaminy, związki nieorganiczne itp., lub w postaci drobnocząsteczkowych zawiesin (np. drobiny tłuszczu), gdzie funkcję rozpuszczalnika pełni woda. Do podstawowych zadań transportu należy: doprowadzenie transportowanych substancji do miejsc ich wykorzystania; przenoszenie substancji wytwarzanych przez dane komórki i tkanki do innych części organizmu, w tym do miejsc gromadzenia zapasów; doprowadzenie i odprowadzenie gazów oddechowych do komórek i z komórek; przenoszenie zbędnych metabolitów do miejsc, gdzie będa wydalone, przetwarzane lub składowane w formie nierozpuszczalnych związków. Transport odbywa się za pomocą płynów ustrojowych wewnątrzkomórkowych lub pozakomórkowych, które oprócz tego pełnią także wiele innych funkcji. Płyny pozakomórkowe krążą w przestrzeniach międzykomórkowych (płyn tkankowy), specjalnych jamach (komory oczne, opłucna, osierdzie, torebki stawowe) lub kanałach (płyn mózgowo-rdzeniowy) i w naczyniach wchodzących w skład układu krwionośnego (krew, hemolimfa) oraz limfatycznego (limfa).
1 2 1