1Oblicz długość okręgu o promieniu r=5cm
2Oblicz pole koła o promieniu r=2cm
Proszę o całe rozpisanie bez żadnych skrótów myślowych mamy jutro sprawdzian i nie wiem jak obliczac te dwa przykłady sam wzór mnie nie zbawi chodzi o rozpisanie wszystkiego krok po kroku wzory dane szukane skrócenia..

3

Odpowiedzi

2009-12-17T17:57:06+01:00
1.
r=5cm
Długoś okręgu liczy się ze wzoru l=2πr
Więc podstawiamy do wzoru

l=2π5cm=10π cm

2.
r=2cm

Pole koła ze wzoru P=πr²

P=π(2cm)²=4π cm²
2009-12-17T17:59:44+01:00
1. Dane:
r=5 cm

Szukane:
Ob=?

Ob=2πr

Ob=2π*5
Ob=10π

2. Dane:
r=2 cm

Szukane:
P=?

P=πr2
P=4π


Nie wiem jak to mozna inaczej wytlumaczyc. Masz wzór i masz dlugosc promienia i podstawiasz za r. (2 oznacza do kwadratu.)

2009-12-17T18:01:58+01:00
Wzór na długosć okręgu: l= 2(pi)r
l- długość okręgu, szukane
r= 5
(pi-nie mam tego znaczka) w przybliżeniu = 3,14
l=2(pi)* 5
l= 2 * 3,14 * 5
l= 31,4

wzór na pole koła P= (pi) r^2
P-pole koła
(pi) - w przybliżeniu 3,14
r-promień

r=2

P= 3,14 * 2^2
P= 3,14 * 4
P= 12,56