1.Oblicz
a) 3/14 * 7 =
b) 5/6*9=
c) 3/4* 5/7=
d) 4/9*3/8=
e) 3całe i 3/4*6=
f) 1cała i 1/8* 2/3=
g) 1cała i 2/3* 2całe i 2/5=
h) 3całe i 3/4* 4całe i 4/5=

2.
a) 3/5 : 4/7=
b) 3 : 1/4 =
c) 1/3 : 5/7
d) 2całe i 1/4 : 5/2
e) 3/14 : 2całe 3/4=
f) 2całe i 1/4 : 1cała i 1/8=

3.
Na Ziemi żyje obecnie około 6 miliardów osób.Około 4/5 wszystkich ludzi mieszka w Azji. Ile miliardów ludzi zamieszkuję Azję?

4. Ojciec Stefka odziedziczył 1/3 majątku dziadka Romana .Gdy Stefek dorósł ,ojciec przekazał mu 2/5 części majątku odziedziczonego po dziadku Romanie.Jaką cześć majątku dziadka Romana odziedziczył Stefek?


5.W rozlewni soków ,,Złote Jabłko,, 22całe i 1/2 litra soku rozlano do kartoników o pojemności 3/4 litra .Ile kartoników napełniono ?

2

Odpowiedzi

2009-12-17T18:12:04+01:00
1.Oblicz
a) 3/14 * 7 =3/2
b) 5/6*9=15/2
c) 3/4* 5/7=15/28
d) 4/9*3/8=12/72
e) 3całe i 3/4*6=3calei9/2 czyli 7 calychi 1/2
f) 1cała i 1/8* 2/3=1 cala i 1/12
g) 1cała i 2/3* 2całe i 2/5=12/3=4
h) 3całe i 3/4* 4całe i 4/5=15/4*24/5=18/2=9

2.
a) 3/5 : 4/7=3/5*7/4=1 cala i 1/20
b) 3 : 1/4 =3*4=12
c) 1/3 : 5/7=7/15
d) 2całe i 1/4 : 5/2=9/10
e) 3/14 : 2całe 3/4=
f) 2całe i 1/4 : 1cała i 1/8=

3.
Na Ziemi żyje obecnie około 6 miliardów osób.Około 4/5 wszystkich ludzi mieszka w Azji. Ile miliardów ludzi zamieszkuję Azję?6 000 000 000-1
x-4/5

x=(6 000 000 000 *4/5):1
x= 1 200 000 000*4
x=4 800 000 000
około 4 800 mln...
4. Ojciec Stefka odziedziczył 1/3 majątku dziadka Romana .Gdy Stefek dorósł ,ojciec przekazał mu 2/5 części majątku odziedziczonego po dziadku Romanie.Jaką cześć majątku dziadka Romana odziedziczył Stefek?


1/15
5.W rozlewni soków ,,Złote Jabłko,, 22całe i 1/2 litra soku rozlano do kartoników o pojemności 3/4 litra .Ile kartoników napełniono ?


22 i 1/2 : 3/4=45/2*4/2=90/3=30
30 kartoników
3 5 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T18:43:13+01:00
1.

a) 3/14 * 7 = 3/14* 7/1 = 3/2= 1 cała i 1/2
b) 5/6 * 9 = 5/6*9/1= 15/2= 7całych i 1/2
c) 3/4* 5/7= 15/28=1cała i 14/28= 1 cała i 1/2
d) 4/9*3/8= 1/6
e) 3całe i 3/4*6= 15/4= 45/2=22 całe i 1/2
f) 1cała i 1/8* 2/3= 9/8*2/3= 3/4
g) 1cała i 2/3* 2całe i 2/5= 5/3*12/5= 4
h) 3całe i 3/4* 4całe i 4/5= 15/4*24/5=18

2.

a) 3/5 : 4/7=3/5*7/4=1 cala i 1/20
b) 3 : 1/4 =3*4=12
c) 1/3 : 5/7=7/15
d) 2całe i 1/4 : 5/2=9/10
e) 3/14 : 2całe 3/4= 6/77
f) 2całe i 1/4 : 1cała i 1/8= 2

3.

6 000 000 000-1
x=4/5

x=6 000 000 000 *4/5
x= 1 200 000 000

ok 1 200 miliona ludzi mieszka w Afryce.
4.

1/3 : 2/5 = 1/3 * 5/2 = 5/6
3 - 5/6 = 2całe i 1/6
Stefek odziedziczył 2 ⅙ majątku po dziadku.
5.

22 i 1/2 : 3/4 = 45/2 * 4/2 = 90/3 =30
Do rozlania soku potrzebne było 30 kartoników.

Nie jestem tylko pewna co do zadań textowych ;)
11 4 11