1.Napisz reakcje spalania: etynu (acytylonu), propynu, butynu,pentynu, heksynu, heptynu, oktynu, nonynu, dekynu.

2.Napisz wzory sumaryczne oraz nazwę alkinu, który ma 10 atomów wodoru w cząsteczce.

3.Napisz równanie reakcji przyłączania:
a)wodoru do etynu
b)chloru do etynu
c)bromowodoru do etynu

4.Napisz reakcje acetylenu z chlorowodorem tak, aby produktem był związek nasycony.

5.napisz równanie reakcji wodoru z anetylenem tak, aby produktem był alken.

1

Odpowiedzi

2012-07-25T17:55:59+02:00

Zadanie 1.


*acetylenu

 

2C₂H₂ + 5O₂ ⇒ 4CO₂ + 2H₂O

2C₂H₂ + 3O₂ ⇒ 4CO + 2H₂O

2C₂H₂ + O₂ ⇒ 4C + 2H₂O

 

 

C₃H₄ + 4O₂ ⇒ 3CO₂ + 2H₂O

2C₃H₄ + 5O₂ ⇒ 6CO + 4H₂O

C₃H₄ + O₂ ⇒ 3C + 2H₂O

 

 

2C₄H₆ + 11O₂ ⇒ 8CO₂ + 6H₂O

2C₄H₆ + 7O₂ ⇒ 8CO + 6H₂O

2C₄H₆ + 3O₂ ⇒ 8C + 6H₂O

 

 

C₅H₈ + 7O₂ ⇒ 5CO₂ + 4H₂O

2C₅H₈ + 9O₂ ⇒ 10CO + 8H₂O

C₅H₈ + 2O₂ ⇒ 5C + 4H₂O

 

 

2C₆H₁₀ + 17O₂ ⇒ 12CO₂ + 10H₂O

2C₆H₁₀ + 11O₂ ⇒ 12CO + 10H₂O

2C₆H₁₀ + 5O₂ ⇒ 12C + 10H₂O

 

C₇H₁₂ + 10O₂ ⇒ 7CO₂ + 6H₂O

2C₇H₁₂ + 13O₂ ⇒ 14CO + 12H₂O

C₇H₁₂ + 3O₂ ⇒ 7C + 6H₂O

 

 

2C₈H₁₄ + 23O₂ ⇒ 16CO₂ + 14H₂O

2C₈H₁₄ + 15O₂ ⇒ 16CO + 14H₂O

2C₈H₁₄ + 7O₂ ⇒ 16C + 14H₂O

 

 

C₉H₁₆ + 13O₂ ⇒ 9CO₂ + 8H₂O

2C₉H₁₆ + 17O₂ ⇒ 18CO + 16H₂O

C₉H₁₆ + 4O₂ ⇒ 9C + 8H₂O

 

 

2C₁₀H₁₈ + 29O₂ ⇒ 20CO₂ + 18H₂O

2C₁₀H₁₈ + 19O₂ ⇒ 20CO + 18H₂O

2C₁₀H₁₈ + 9O₂ ⇒ 20C + 18H₂O

 

 

Zadanie 2.

 

C₆H₁₀ - heksyn (heksin) - jest tylko jeden wzór sumaryczny dla danego związku.

 

 

Zadanie 3.

 

a)

 

CH≡CH + H₂ ⇐Ni⇒ CH₂=CH₂

lub

CH≡CH + 2H₂ ⇐Ni⇒ CH₃-CH₃

 

b)

 

CH≡CH + Cl₂ ⇒ CH(Cl)=CH(Cl)

lub

CH≡CH + 2Cl₂ ⇒ CH(Cl)₂-CH(Cl)₂

 

c)

 

CH≡CH + HBr ⇒ CH₂=CH(Br)

lub

CH≡CH + 2HBr ⇒ CH₂(Br)-CH₂(Br)

 

 

Zadanie 4.

 

CH≡CH + 2HCl ⇒ CH₂(Cl)-CH₂(Cl)

 

 

Zadanie 5.

 

*acetylenem

 

CH≡CH + H₂ ⇐Ni⇒ CH₂=CH₂

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)