Odpowiedzi

2009-12-17T18:03:18+01:00
2009-12-17T18:07:17+01:00
Po polsku :
1.Tak, jestem dzisiaj szczęśliwa.
2.Tak, jest mi dzisiaj zimno.
3.Nie, nie jestem chora. Jestem zdrowa.
4.Nie jestem zmęczona. Jestem radosna.
5.Nie chce mi się pić.
6.Nie.
7.Nie nie byłam smutna.
8.Oczywiście.

po angielsku :
1.Yes, I'm happy today.
2.Yes, I feel cold today.
3.No, I am not sick. I am healthy.
4.No I'm tired. I'm glad.
5.No I want to drink.
6.No.
7.No I was not sad.
8.Yes.
2009-12-17T19:35:22+01:00
1.Yes
2.No
3.No
4.No
5.No
6.No
7.No
8.Yes