Odpowiedzi

2009-12-17T18:06:54+01:00
Negatywne nadmiaru opadów: powodzie, gnicie korzeni roślin
Negatywne niedoboru opadów: susze, więdnięcie roślin, zdychanie zwierząt, pożary
2009-12-17T18:14:19+01:00
Nadmiaru to np. :
- wypłukanie z gleb z minerałów
- powodzie
Niedoboru:
- susza
- zagrożenie pożarowe
- słabe plony