1. W sklepie z owocami było 160 kg jabłek. Sprzedano 5/8 ilości wszystkich jabłek. Ile pieniędzy wpłacono do kasy jeżeli 1 kg jabłek kosztuje 2,40 zł?
Oblicz zysk ze sprzedaży jeżeli cena detaliczna jest o 80gr wyższa od ceny hurtowej.

2. Iloraz dwóch licz jest równy 0,5, a dzielnik jest o 2 5/6 większy od ilorazu. Oblicz dzielną

Pilne

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-13T08:45:55+02:00
1.
160 × 5/8 = 100 kg
100 × 2.40 zł = 240 zł
100 × 0.80 zł = 80 zł

Odp. Do kasy włożono 240 zł, zysk wynosił 80 zł

2.
x - dzielna
y - dzielnik
z = iloraz

x ÷ y = z
x ÷ 2⅚ × 0.5 = 0.5
x = 17/12 × 0.5
x = 17/242009-09-13T08:51:05+02:00
Zad. 1.
5/8 * 160kg = 100kg
2,40- 0,80= 1,60
1,60zł * 100= 160zł
Odp. Do kasy wpłynęło 160zł.