Odpowiedzi

2009-12-17T18:37:50+01:00
D = 6√2 cm - przekatna podstawy ( kwadratu)
D = 8cm - przekatna ściany bocznej ( prostokata)
a- bok podstawy ( kwadratu)
Pp- pole podstawy ( kwadratu)
H - wysokość graniastosłupa
Pc = ? -pole całkowite

1. Obliczam a - bok podstawy ( kwadratu)
d = 6√2 cm
d = a√2
a√2 = 6√2 cm /:√2
a = 6 cm

2.Obliczam 1pole podstawy
Pp = a²
Pp = (6cm)²
Pp = 36 cm²

3. Obliczam wysokość H graniastoslupa
H² + a² = D²
H² = D² - a²
H² = (8cm)² - (6cm)²
H² = 64 cm² - 36 cm²
H² = 28 cm²
H = √(28 cm²)
H = √4*√7
H = 2√7 cm

4. Obliczam Pb -pole boczne graniastosłupa
Pb = 4*a*H
Pb = 4*6cm*2√7 cm
Pb = 48√7 cm²

5. Obliczam Pc
Pc = 2Pp + Pb
Pc = 2*36cm² + 48√7 cm²
Pc = 72 cm² + 48√7 cm²
Pc = 24( 3 + 2√7) cm²