1. W windzie jadące w dół
z przyspieszeniem a=2m/s stoi Marek.Jego masa wynosi 80kg.Jakie sa wskazniki wagi łazenkowej , na ktorej stoi marek: waga jest skalowana w jednostkach sily?


3.W piłke bilardowa o masie m=O,2 kg uderzyl kij z sila 60N.Uderzenie trwa 0,01s.Jaka sile uzyska pilka po uderzeniu?

1

Odpowiedzi

2009-12-17T18:26:12+01:00
1.
Dane:
a= 2m/s2
m=80 kg
Szukane:
Fwyp=?

Fwyp=mg-ma=m(g+a)= 80kg(10m/s2-2m/s2)

800N-160N=640N
czyli 64 kg


Waga na której stoi Marcin jadąc windą w dół, wskazuje 64 kg