Zad.7

Suma trzech liczb jest równa 68.Druga z tych liczb jest dwa razy większa od pierwszej,a trzecia o 12 mniejsza od drugiej.Jakie to liczby?

zad.8

W prostokącie jeden bok jest 2 razy dłuższy niż drugi.Oblicz długości boków tego prostokąta,jeśli jego obwód wynosi 24cm?

zad.9

W prostokącie jeden bok jest o 2cm dłuższy od drugiego.Oblicz długości tego prostokąta,jeśli jego obwód wynosi 24cm.


tylko podajcie odpowiedzi wszystkich 3 zadań a nie tylko części z nich!
plisss

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T18:21:57+01:00
Zad7

x - liczba1
2x - liczba2
2x -12 - liczba3

x + 2x + 2x - 12 = 68
5x = 68 + 12
5x = 80
x = 80/5 = 16

zad8

x - bok krótszy
2x - bok dłuższy

2x + 2 x 2x = 24
2x + 4x = 24
6x = 24
x = 24/6 = 4

zad9

x - bok krótszy
x + 2 - bok dłuższy
2x + 2(x+2) = 24
2x + 2x + 4 = 24
4x = 20
x = 20/4 = 5
2009-12-17T19:26:25+01:00
Zad 8
x- II bok
x*2- I bok
24-suma
x+x*2+x+x*2=24
6x=24
x=4
4*2 +8

8+16= 24
odp. jeden bok ma 4 cm. a drugi 8 cm.


zad 9.
x- II bok
x+ 2= I bok
24- suma
x+x+2+x+x+2=24
4x+4= 24
4x=24-4
4x=20
x=5
5+2=7
10+14=24
odp II bok ma 5cm. a I 7 cm.