Witam!
Na zadanie z angielskiego dostaliśmy opracować czas Present Simple tzn.:
- przykładowe zdania (w tym też pytanie i przeczenia) dla każdej osoby
- co się zmienia dla danej osoby
- przeczenia i pytania
- używamy go...

Z góry dziękuję za pomoc :)

2

Odpowiedzi

2009-09-13T09:46:37+02:00
Czas Present Simple nazywany również czasem teraźniejszym prostym jest podstawowym czasem w języku angielskim, który ze względu na prostotę konstrukcji nauczany jest zazwyczaj jako pierwszy w kolejności. Poniżej znajdziesz wszystkie potrzebne informacje związane z tym czasem, takie jak jego budowa i zasady stosowania, reguły dotyczące użycia końcówki 's' w 3ciej osobie liczby pojedynczej oraz nieliczne wyjątki i uwagi dotyczące użycia pewnych czasowników w czasie Present Simple.

Zdania w czasie Present Simple tworzymy posługując się tylko podstawową, pierwszą formą czasownika. Dodatkowo w 3ciej osobie liczby pojedynczej do czasownika dodajemy końcówkę 's'.

zdania twierdzące

Dla przykładu:
I like dogs. [lubie psy]
We work very hard.[Pracujemy bardzo ciężko]
She plays the piano. [Ona gra na fortepianie]
Tom regularly changes his cell phones for new ones.[Tomek regularnie zmienia swoje telefony komórkowe na nowe]

Więcej szczegółów dotyczących użycia końcówki 's' znajduje się w kolejnej sekcji. W tabeli poniżej zaprezentowana jest konstrukcja zdań twierdzących w czasie Present Simple dla wszystkich osób wraz z przykładowymi zdaniami:


pytania

Pytania w czasie Present Simple tworzymy za pomocą operatorów do oraz does, które umieszczane są przed podmiotem. Operator does stosujemy tylko w 3ciej osobie liczby pojedynczej natomiast operator do używamy dla wszystkich pozostałych osób.

Dla przykładu:
They hate tea [Oni nie znoszą herbaty] -> Do they hate tea? [Czy oni nie znoszą herbaty?].
I like classical music [Lubię muzykę klasyczną] -> Do you like classical music? [Czy lubisz muzykę klasyczną?]
He drives to work everyday [On codziennie jeździ samochodem do pracy] -> Does he drive to work everyday? [Czy on codziennie jeździ samochodem do pracy?]

Uwaga: Zauważ, że w pytaniach nie dodajemy już końcówki 's' w 3ciej osobie liczby pojedynczej tak jak to miało miejsce w zdaniach twierdzących, zatem czasownik w pytaniach pozostaje w identycznej formie dla wszystkich osób.


przeczenia
Przeczenia w czasie Present Simple tworzymy za pomocą operatorów do i does, po których dodajemy wyraz not wskazujący na negację (do not, does not). Inaczej niż w przypadku pytań operatory do not i does not umieszczamy nie przed a za podmiotem zdania.

Uwaga: W języku angielskim operatory do not i does not zazwyczaj występują w skróconych formach - don't i doesn't.

Dla przykładu:
I do not like Mondays [Nie lubię poniedziałków]
We don't go to the cinema every Friday [Nie chodzimy do kina w każdy piątek]
Susan doesn't take her dog for a walk [Susan nie wyprowadza swojego psa na spacer]
Don't waste your time, spend wonderful time with your family playing outdoor games . [Nie marnuj czasu, spędź cudowne chwile z rodziną grając w gry na dworze.]

Uwaga: Zauważ, że w przeczeniach nie dodajemy już końcówki 's' w 3ciej osobie liczby pojedynczej tak jak to miało miejsce w zdaniach twierdzących, zatem czasownik w przeczeniach pozostaje w identycznej formie dla wszystkich osób.

1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-13T10:07:28+02:00
Stosujemy go do:
-naszych przyzwyczajeń, np. I always play football.
-naszych danych personalnych, np. I live in Warsaw.
-naszego wyglądu, np. He is tall.
-czynności powtarzających się z pewną regularnością, np. He walks his dog in the park every morning.
-praw przyrody, np. Water boils at 100C.
-czynności wykonywanych codziennie, np. I get up at 7 o`clock every day.

Najważniejsze co powinniśmy wiedzieć to:
*W III osobie liczby pojedynczej dodajemy końcówkę -s lub -es do czasownika.
*Do pytań stosujemy operatora "do" lub w przypadku III os. l. poj. "does"
*W pytaniach -s lub -es przechodzi nam do "does", więc do czasownika w żadnym wypadku nie możemy dodać tej końcówki.

Określenia typowe do P.Simple:
always - zawsze (100%)
usually - zwykle (75%)
ofen - często (50%)
sometimes - czasami (25%)
seldom - rzadko (10%)
never - nigdy (0%)
every... - każdego...
[Określenia stawiamy przed czasownikiem głównym, ale po czasowniku posiłkowym (have, can, do, will, itd.) i po czasowniku "to be"]

"W"
what - co
who - kto
when - kiedy
where - gdzie
why - dlaczego
to whan - do kogo

KONSTRUKCJA
Zdanie:
Osoba + Określenie + Czasownik (w III os. l. poj. dodajemy końcówkę -es lub -s) + Reszta
np.I visit my grandparent`s once a week.
My mum cooks dinner every weekend.

Pytanie:
"W"+ Operator ("do" bądź do III os. l. poj. "does") = Osoba + Czasownik + Reszta
[ "W" nie zawsze jest konieczne]
np.Do you like fruit?
What does your dad do?

Przeczenie:
Osoba + Operator ("do", "does") + Not (czyli to będzie don`t, doesn`t) + Czasownik + Reszta
["Reszta to dalsze część zdania, nie zawsze występuje]
np. Yes, I do
No, I don`t
Yes, she does.
No, she doesn`t.

Ciekawostka:
What do you do? What does your sister do?
To pytanie w wolny tłumaczeniu oznacza "co ty robisz", ale dokładnie chodzi tu o zawód jaki wykonujesz. Na takie pytanie odpowiadamy np. I`m a nurse. He`s a student.
1 5 1