Zad1.Rozwiąz równanie x-3/2-x=0,5 ta kreska oznacza / dzielenie, a 0,5 to ułamek jedna druga.
zad2.Liczba y to 120% liczby x. Wynika stad że (takie sa podpowiedzi)
A) y=x+0,2
B) y=x+0,2x
C) x=y-0,2
D) x=y-0,2y potrzebuje rozwiązania do tego zad.
Zad3.Mniejsza z dwóch liczb spełniajacych równanie x ^2+5x+6=0 jest
A) -6 B) -3 C) -2 D) -1 rozwiązanie.
zad4.Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f(x)=(2-m)x+1.Ile wynosi m?pilnie potrzebuje tego dzisiaj.

2

Odpowiedzi

2009-09-13T09:57:20+02:00
Zad.1
x-3/2-x=0,5

na upartego Df=R/{2}
mnożymy obie strony przez 2-x
x-3=1-x/2 ///*2
2x-6-2+x=0
3x=8
x=8/3

zad.2
zad2.Liczba y to 120% liczby x. Wynika stad że (takie sa podpowiedzi)
A) y=x+0,2
B) y=x+0,2x
C) x=y-0,2
D) x=y-0,2y potrzebuje rozwiązania do tego zad.

120%x = y
y= 1,2x = x + 0,2x

Zad3.Mniejsza z dwóch liczb spełniajacych równanie x ^2+5x+6=0 jest
A) -6 B) -3 C) -2 D) -1 rozwiązanie.
x^2+5x6=0
a=0 b=5 c=6
liczymy deltę b^2-4ac= 1
x1 = (-5-1)/2 = -3
x2 = (-5+1)/2 = -2
odp. B
można też zgadnąć pierwiastki
x^2+5x+6 = 0
(x+3)(x+2) = 0
x=-3 V x=-2

zad4.Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f(x)=(2-m)x+1.Ile wynosi m?
to oznacza, że dla x=1 y=0
(2-m)*1 + 1 = 0
2-m +1 = 0
m=3
2009-09-13T10:00:20+02:00
Zad.1
x-3/2-x=0,5

na upartego Df=R/{2}
mnożymy obie strony przez 2-x
x-3=1-x/2 ///*2
2x-6-2+x=0
3x=8
x=8/3

zad.2
zad2.Liczba y to 120% liczby x. Wynika stad że (takie sa podpowiedzi)
A) y=x+0,2
B) y=x+0,2x
C) x=y-0,2
D) x=y-0,2y potrzebuje rozwiązania do tego zad.

120%x = y
y= 1,2x = x + 0,2x

Zad3.Mniejsza z dwóch liczb spełniajacych równanie x ^2+5x+6=0 jest
A) -6 B) -3 C) -2 D) -1 rozwiązanie.
x^2+5x6=0
a=0 b=5 c=6
liczymy deltę b^2-4ac= 1
x1 = (-5-1)/2 = -3
x2 = (-5+1)/2 = -2
odp. B
można też zgadnąć pierwiastki
x^2+5x+6 = 0
(x+3)(x+2) = 0
x=-3 V x=-2

zad4.Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f(x)=(2-m)x+1.Ile wynosi m?
to oznacza, że dla x=1 y=0
(2-m)*1 + 1 = 0
2-m +1 = 0
m=3