Odpowiedzi

2009-12-19T21:25:18+01:00
W 311 roku cesarz Galeriusz wydał edykt tolerancyjny dla chrześcijan. Jego postanowienia zostały potwierdzone przez cesarza Konstantyna i Licyniusza podczas ich spotkania w 313 roku w Mediolanie. Chrześcijaństwo uzyskało równouprawnienie z innymi religiami impreium rzymskiego. W 381 roku uznano kościół Katolicki za oficjalną podporę państwa. Usunięto wtedy ze stanowisk urzedowych wszystkich pogan i heretyków.
W 981 roku za panowania cesarza Teodozjusza chrześcijaństwo zostało uznane za oficjalną religię państwa.
Skutki- szerzenie się chrzeslijaństwa w innych krajach, powstanie kościołów,obalenie wielobóstwa i składania ofiar Bogom