1. Wapno palone jest nazwą zwycajną ........................................... .
2.Temperatura Topnienia, Wrzenia i Gęstość Azotu
3. Prawda Czy Fałsz:
Zanieczyszczenia powietrza powodują m. in.: Tlenki azotu, tlenki siarki i pyły.
Powietrze jest związkiem chemicznym tlenu i azotu
4. Uzupełnij zdanie:
Około 1% objętości w powierza stanowią gazy szlachetne, w tym głównie argon. Nazwa ..................... świadczy o tym że są bierne chemicznie. ................... odkryto wcześniej na słońcu niż na Ziemi.
5. Balon o pojemności 50 m sześciennych napełniono helem. Oblicz masę helu w balonie, wiedząc, że gęstość helu w temperaturze 25 stopni C wynosi 0,164 g/dm sześcienny.
6. Jakie substraty i produkty biorą udział w reakcji fotosyntezy?
7. chodzi o Gazy szlachetne
Gaz szlachetny o największej gęstości to:
Od jego nazwy pochodzi nazwa reklam świetlnych
jeden ze sprawców efektu cieplarniego

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T18:34:07+01:00
1. tlenku wapnia
2. temperatura topnienia -210,01 °C; temperatura wrzenia -195,8 °C;gęstość azotu 1,250 g/l
3. P, F
4. niereaktywne; hel
5. 52kg/m3
6.substraty: co2, światło, produkty: pokarm(glukoza), o2
7. radon; neon; co2/metan/tlenki azotów