1. uzasadnij powstawanie trzęsień ziemii na obszarze san francisco i los angeles.
2. Podaj przykłady potwierdzające słuszność tezy , że działalność człowieka może wywoływać trzesienia ziemii.
3. Czy Polska jest krajem sejsmicznym, pensejsmicznym czy asejsmicznym? Przedstaw i uzasadnij swoją opinię...

1

Odpowiedzi

2009-12-17T20:18:10+01:00
1. Trzęsienia ziemi na terenie San Francisco i Las Vegas istnieją, ponieważ są to obszary sejsmiczne (obszary, na których na pewno występują trzęsienia ziemi) miasta te znajdują się na skraju płyt kontynentalnych (tzn. że płyty kontynentalne się stykają), które się poruszają, właśnie poprzez te ruchy wywoływane są trzęsienia ziemi.
2. Trzęsienie ziemi może wywołać, np:
- praca w kopalni,
- wydobywanie ropy, albo gazu ziemnego, może spowodować silne wstrząsy,
- katastrofy, może być to awaria reaktora atomowego w Czarnobylu,
- gigantyczne wieżowce, wielkie zbiorniki wodne, ogromne składowiska odpadów wydrążone w skałach - tworząc takie megabudowle, człowiek może sam wywołać trzęsienia ziemi
3. Polska jest krajem pensejsmicznym, ponieważ nie leży na granicy płyt litosfery, trzęsienia ziemi występujące na terenie Polski są „echem” dalej zlokalizowanych trzęsień
2 4 2