1. Oblicz masę atomu wapnia wyrażoną w gramach, znając jego masę atomową.

2. Oblicz masę atomową pierwiastka chemicznego wyrażoną w jednostkach masy atomowej, wiedzac, że masa jego atomu wyrażona w gramach jest równa 3.35 * 10-23 g. Podaj nazwę tego pierwiastka.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T18:46:46+01:00
1.40* 10-23 g*0,166* 10-23g =6,64*10-23g

2 3.35 * 10-23g/0,166*10-23g=20,18 NEON