Odpowiedzi

2009-12-17T18:31:52+01:00
Grekom udało się ochronić niepodległość, bo Ateny i Spartazjednoczyły się i razem u swoich boków staneły do obrony państwa, tworząc Związek Morski, który w przyszłości był jednym z czynników wojen peloponeskich. Grecy mieli po swojej stronie Militiadesa, znawce taktyki Perskiej, który był ich wielkim atutem, kolejnym argumentem przeważającym za Grecją była budowa floty i wzmocnienie jej, dzięki czemu w przyszłości zwycięstwo pod Salamina (temistokles-pomysłodawca rozbudowy floty). Grecy stworzyli jedność podczas wojen Perskich i to było ich kluczem do sukcesu.
11 3 11
2009-12-17T18:32:39+01:00
Dlatego ,że się zjednoczyli i potrafili w obliczu najwyższego zagrożenia się zsolidaryzować . Głównie mam tu na myśli dwie największe polis greckie , czyli Ateny i Spartę .
6 2 6