Zadanie 1
Czy deltoid o bokach 2 cm i 5 cm, kącie między krótszymi bokami równym 90 stopni i kącie między dłuższymi bokami równym 32 stopni jest podobny do deltoidu o bokach 4 cm i 10 cm. Kąt między nierównymi bokami większego deltoidu ma miarę 119 stopni. Odpowiedź uzasadnij. Możesz wykonać rysunek pomocniczy.

Zadanie 2. Narysuj trapez równoramienny, w którym dolna podstawa ma 4 cm, górna podstawa i wysokość mają po 2 cm. Tak narysowany trapez, rozetnij na dwie części, z których można złożyć trójkąt.

1

Odpowiedzi

2009-12-17T22:45:14+01:00
1^^^
Deltoid o bokach 2 i 5 jest podobny do deltoidu i bokach 4 i 10, dlatego ze katy tych figur są identyczne! Figury roznia sie tylko dlugosciami bokow, jedna jest dwa razy dluzsza od drugiej. Figury są b. podobne. W OBU: kąty miedzy krotszymi bokami wynosza 90stopni, miedzy dł. bokami 32 stopnie a miedzy roznymi bokami wynosza 119 stopni.

2^^^
narysuj go i przedziel od wierzcholka do wierzcholka od lewego od gory do prawego na dole i masz.
1 1 1