Rozwiąż nierównośći.
Zadanie1.
a) 2(x+3)-5>-2x-7
b)-2(x-1)+5x>7x+12
c)⅓x+1>-x+2
d)0,7x-2≤0.9x-o,1
e)-x+3≥-(3x-2)
f)0,1(2x-3)<-0,6x+1

Zadanie2.
Rozwiąż podanę nierówność.
5(2x-1)-(7x-4)≥-(x-3)+6x
A)Wypisz wszytskie liczby całkowite niedodatnie,które nie spełniają tej nierówności.
B)Ile jest liczb całkowitych większychod -10 spełniających te nierówności.?

Zadanie3
Dla jakich wartości x wartość wyrazenia 0,1(2x-3)-(0,3-1)≤ 0
a) jest liczbą niedodatnią,
b)jest większą od waryosci wyrazenia 0,4(x+2)+0,2

Proszę o szybką odpwiedz na 3 zadaniia . ; )


ThX . ; DD

1

Odpowiedzi

2009-12-17T22:38:51+01:00
Rozwiąż nierównośći.
Zadanie1.
a)
2(x+3)-5>-2x-7
2x+6-5>-2x-7
2x+1>-2x-7 /+2x
4x+1 > -7 /-1
4x > -8 /:4
x= -2

b)
-2(x-1)+5x>7x+12
-2x+2+5>7x+12
-2x+7 >7x+12 /+2x
7>9x +12 / -12
?

f)
0,1(2x-3)<-0,6x+1
0,2x-0,3 < -0,6x+1 /+0,6x
0,8x - 0,3 < 1 /+0,3
0,8x < 1,3 /: 0,8
x<1,625

Zadanie2.
Rozwiąż podanę nierówność.
5(2x-1)-(7x-4)≥-(x-3)+6x
10x-5-7x+4 ≥ -x+3+6x
3x-1 ≥ 5x +3 /-3x
-1 ≥ 2x +3 /-3
-4 ≥ 2x /:2
-2 ≥ x