Napisać program komputerowy wyznaczający liczbę Fibonacciego a =an+n+1 to jest wzór do generowania liczb Fibonacciego.
Uwagi do kodu programu
Należy zadeklarować przynajmniej dwie zmienne pomocnicze typu integer poprzednia i bierzącą.
Zainicjować zmienną poprzednią :0i bieżącą;=1.
Do realizacji zadania w pętli zastosować pętlę FOR.
Program powinien zapytać użytkownika o liczbę wygenerowanych liczb Fibonacciego.

1

Odpowiedzi

2009-12-17T18:50:58+01:00
W C++

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
main()
{
int a;
int f;
int fib=0;
int fibr=1;
cout<<"podaj liczbe"<<endl;
cin>>a;
for(int i=0;i<a;i++)
{
f=fib+fibr;
fibr=fib;
fib=f;
}
cout<<"W "<<a<<" będzie "<<f<<" liczb "<<endl;
getch();
}
1 5 1