Pomocy ;))

Zad1.
Przedmiot o masie 1kg podniesiono, używając energii w ilości 10J.Jak wysoko podniesiono przedmiot ?

Zad2.
Z jaką mocą pracował silnik, wykonujący pracę 4kJ w czasie 6min i 40s ?

Zad.3.
Oblicz czas pracy silnika który pracując z mocą 0.8kW wykonał pracę 4kJ.

Zad.4.
Pompa napełnia wodą zbiornik o pojemności 50 m3 w ciągu t=1,5 min za pomocą silnika o mocy 80kW. Woda pompowana jest na wysokości 10m .Oblicz sprawność pompy(stosunek mocy użytecznej do danej mocy silnika).Gęstość wody p=1000kg/m.

Zad.5
Samochód o masie 1,2t ma silnik o mocy efektywnej P=50kW. Z jaką maksymalną szybkością może on jevchać po poziomej drodze, jeżeli współczynnik tarcia wynosi f=0,1

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-17T19:27:41+01:00
1.
m=1kg
E=10J
W tym wypadku energia została wykorzystana do wykonania pracy więc:
E=W
S=h
Naszym przesunięciem jest wysokość, na która podniesiemy ciało
W=F*S
F=mg g=10 N/kg
Ponieważ musimy przeciwstawić ciężar ciała unosząc go do góry

F=1*10
F=10N

W=F*h
h=W/F
h=10/10
h=1m

Ciało podniesiono na wysokość 1 metra.

2)
W=4kJ=4000J
t=6min40s=400s
P=?
P=W/t [J/s=W]

P=4000/400
P=10W

3)
P=0,8kW=800W
W=4kJ=4000J
t=?

P=W/t
t=W/P [J/W=s]
t=4000/800
t=5s

4)
V=50m^3
t=1,5min=90s
Pd=80kW=80000W
h=10m
d=1000kg/m^3

(Pu/Pd) *100% = ?

Pu=W/t= (F*S)/t = (mgh)/t = (Vdgh)/t [J/s=W]
g~10N/kg
Pu=(50*1000*10*10)/90
Pu=5000000/90
Pu~55556W

n = (Pu/Pd) * 100%
n = (55556/80000) *100%
n ~ 70%
2 3 2