Aby obliczyć ,ile przekątnych posiada wielokąt, należy pomnożyć liczbę jego boków przez liczbę o 3 mniejszą i otrzymamy wynik podzielić przez 2.
a) Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego, ile przekątnych ma wielokąt o n bokach.
b) Oblicz, ile przekątnych ma trzydziestokąt.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T18:37:21+01:00
A) [n* (n-3)] /2
b) [30* (30-3)] /2 = (30* 27) /2 = 810/ 2 = 405
2009-12-17T18:38:55+01:00
A) [n(n-3)]:2
b) [30(30-3)]:2=(30*27):2=810:2=405