Odpowiedzi

2009-12-17T18:36:19+01:00
Rozmnażanie wirusów
W procesie namnażania się wirusów bardzo charakterystyczne jest brak materialnej łączności między wirionem infekującym komórkę a wirionami potomnymi.
Wirus po wniknięciu do komórki gospodarza zachowuje się w niej jak funkcjonalna cześć składowa ale w zasadniczy sposób zmienia program działania komórki, dostosowując go do swych potrzeb. W komórce wirus staje się częścią funkcjonalną natomiast poza komórką jest martwą cząstką nukleinowo – białkową. W żywej komórce gospodarza ujawniają się również inne cechy wirusa, jak zdolność przekazywania cech dziedzicznych oraz zdolność do przystosowania się do warunków otoczenia; zdarzają się także mutacje. Wirusy nie maja własnej przemiany materii – nie odżywiają się, nie oddychają nie są zdolne do zdobycia energii.
15 2 15